MovingCenter

Beëindigen Lidmaatschap

a. Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging. Opzegging dient door het Lid per email (info@movingcenter.nl), per brief (MovingCenter Slagharen, Anton Geerdesplein 5a, 7776BD, Slagharen) of op de MovingCenter vestiging te geschieden. Bij opzegging per email en brief moeten de volgende gegevens vermeld worden: naam van het Lid, geboortedatum en reden van opzegging. Als het Lid zijn lidmaatschap niet uiterlijk voor de eerste van de maand opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor 1 maand. Om ontvangst van de opzeggingsbrief te waarborgen adviseert MovingCenter Slagharen dit middels een aangetekend schrijven te doen. 
Dit geldt niet voor 1 maand lidmaatschap, vraag voor deze voorwaarden bij de balie of bel 0523-760048.
b. Indien de Overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, dient men deze termijn in acht te nemen, hierna gelden de regels zoals vermeld onder punt a. Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk in overleg met de eigenaar.
Hierbij wordt het verschuldigde tarief voor de periode in de betreffende betaalperiode tot aan de beëindiging opnieuw berekend naar het bedrag dat voor die periode verschuldigd zou zijn bij regulier betaling en komt het financiële voordeel van de termijnbetaling te vervallen.
c. MovingCenter Slagharen behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door MovingCenter Slagharen, het Lid de toegang de vestiging te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.
d. Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is alleen mogelijk in overleg met eigenaar.
e. Indien het lidmaatschap wordt opgezegd, zal MovingCenter Slagharen het door het Lid eventueel teveel betaalde bedrag retourneren.
f. Mochten er na aanleiding van dit schrijven vragen zijn, neemt u dan gerust contact met ons op.

Wat bieden wij?

Van leefstijlcoaching, tot bedrijfsfitness en groepslessen hebben wij nóg meer te bieden!

Over mij

Mijn naam is Jannie, ik ben de eigenaar van MovingCenter. Benieuwd naar mij?